Hotline

 

Nha khoa tổng quát khác

Vật liệu sử dụng trong nha khoa tổng quát là các vật liệu sử dụng trong điều trị nha khoa thường quy: thăm Khám, tư vấn, điều trị cạo vôi, trám răng, tẩy trắng...