Hotline

 

Mũi đánh bóng

Mũi đánh bóng có tác dụng đánh bóng bề mặt men răng và các phục hồi, tái tạo nét thẩm mỹ và chức năng cho răng