Hotline

 

Dụng cụ chỉnh nha

Các loại dụng cụ hỗ trợ Bác Sĩ thực hiện các thủ thuật trong quá trình chỉnh nha đều được gọi là dụng cụ chỉnh nha, như kềm, kéo, kẹp ....
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.