Hotline

 

Bông gòn

Bông gòn y tế là sản phẩm bông gòn chuyên dụng trong ngành y tế. Với mục đích riêng sử dụng tại các bệnh viện, phòng khám hay các đơn vị trực thuộc khác.