Hotline

 

Bông gòn

Bông gòn y tế là sản phẩm bông gòn chuyên dụng trong ngành y tế. Với mục đích riêng sử dụng tại các bệnh viện, phòng khám hay các đơn vị trực thuộc khác.
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.