Hotline

 

Sanctuary - Malaysia

Sanctuary Dental là một thương hiệu trực thuộc Sanctuary Health Sdn Bhd, một công ty được thành lập tại Malaysia, được thành lập vào năm 2002. Chuyên sản xuất đê cao su chất lượng cao, không bột.

Tầm nhìn 

Sanctuary mong muốn đạt được sự công nhận toàn cầu với tư cách là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm phục hồi chức năng và thể dục cũng như một loạt các đập nha khoa tuyệt vời, củng cố thương hiệu của Sanctuary như những sản phẩm ưu việt và xuất sắc.

Nhiệm vụ

Áp dụng phương pháp “kaizen”, Sanctuary cam kết đổi mới và liên tục cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Giá trị cốt lõi 

Sanctuary giữ vững các giá trị cốt lõi của mình về sự trung thực, hướng đến chất lượng, hướng đến khách hàng và có ý thức về môi trường trong từng khía cạnh kinh doanh của mình.