Hotline

 

Gắn tạm

Xi măng gắn tạm là loại xi măng tự cứng không chứa eugenol được sử dụng để gắn tạm thời các loại phục hình trong lúc chờ gắn phục hình sau cùng