Hotline

 

Trâm nội nha

Trâm nội nha là dụng cụ sửa soạn ống tủy bao gồm các thế hệ trâm: trâm file, trâm dũa, trâm protaper tay và máy, trâm máy nội nha, trâm gai lấy tủy
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.