Hotline

 

Trâm nội nha

Trâm nội nha là dụng cụ sửa soạn ống tủy bao gồm các thế hệ trâm: trâm file, trâm dũa, trâm protaper tay và máy, trâm máy nội nha, trâm gai lấy tủy