Hotline

 

Ultradent - Mỹ

Ultradent Products là một công ty sản xuất vật liệu nha khoa và chỉnh nha toàn cầu đã thành lập hơn 40 năm. Các sản phẩm của Ultradent được các nha sĩ, bác sĩ chỉnh nha, phòng khám nha khoa, phòng thí nghiệm nha khoa và trường đại học sử dụng trên toàn thế giới.
 
Sứ mệnh của Ultradent là Cải thiện Sức khỏe Răng miệng trên Toàn cầu thông qua khoa học, sáng tạo và giáo dục. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng những giải pháp tiến bộ và đáng tin cậy, đồng thời luôn tôn trọng bệnh nhân và nâng cao sức khỏe của họ.
 
Các Giá trị Cốt lõi của Ultradent về tính chính trực, Sự quan tâm, Chất lượng, Đổi mới và Làm việc chăm chỉ sẽ ảnh hưởng đến mọi quyết định chúng tôi đưa ra và mọi sản phẩm chúng tôi tạo ra. Chính những Giá trị cốt lõi này và sự tập trung vào cải tiến liên tục đã giúp chúng tôi phát triển thành công ty sản xuất và cung cấp nha khoa toàn cầu như ngày nay.

Văn hóa công ty của Ultradent
Ultradent tự hào về văn hóa hòa nhập và thuộc về Ultradent. Ultradent biết rằng sự đa dạng là một thế mạnh và Ultradentcoi trọng cá tính của tất cả nhân viên của mình. Ultradent làm việc để thúc đẩy một nền văn hóa hợp tác, hỗ trợ, nơi những ý tưởng mới được khuyến khích và sự độc đáo được tôn vinh.