Hotline

 

Dụng cụ nội nha

Các dụng cụ cầm tay được sử dụng trong điều trị nội nha bao gồm dụng cụ vi phẫu, gương nha khoa, kìm Hemostat, cây thăm dò nha chu, thám trâm nội nha...