Hotline

 

Mũi khoan phục hình

Mũi khoan phục hình làm từ hợp kim wolfram thường dùng với mục đích khoan cắt mô răng nhờ những lưỡi cắt nhỏ, cắt bỏ các phục hình kim loại,..