Hotline

 

Bơm rửa ống tuỷ

Trong điều trị tủy nha khoa, bơm rửa ống tủy là một quy trình để loại bỏ vi khuẩn, tạp chất và mùn ngà có trong ống tủy trong và sau bước tạo hình ống tủy. Dung dịch bơm rửa ống tủy có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp để tăng cường khả năng khử trùng và làm sạch ống tủy.