Hotline

 

Lò xo mở khoảng (lò xo đẩy)

Lò xo mở khoảng (lò xo đẩy)