Hotline

 

Dụng cụ phẫu thuật

Dụng cụ phẫu thuật trong nha khoa là các dụng cụ sử dụng trong quá trình cắm implant, nâng xoang, ghép xương, cắt chóp hoặc các vi phẫu khác
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.