Hotline

 

Dụng cụ phẫu thuật

Dụng cụ phẫu thuật trong nha khoa là các dụng cụ sử dụng trong quá trình cắm implant, nâng xoang, ghép xương, cắt chóp hoặc các vi phẫu khác

Sản phẩm nổi bật

Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.