Hotline

 

Cone - Côn nội nha

Ống tủy chân răng sau khi điều trị nội nha sẽ được bít bằng cây nhựa đặc biệt gọi là con gutta percha, loại công nầy được làm từ một loại nhựa cây gốc ở Nam Mỹ.
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.