Hotline

 

Safina - Đức

Các loại vật liệu nha khoa cơ bản mà SAFINA sản xuất là hợp kim nha khoa có hàm lượng kim loại quý, hợp kim cho sứ kim loại, amalgam trám răng, quý kim...