Hotline

 

Mũi khoan phẫu thuật

Mũi khoan phẫu thuật là công cụ cần thiết cho các quy trình điều trị chuyên sâu như cắm implant, nâng xoan, ghép xương, nhổ răng khôn...