Hotline

 

Kiểm định phòng khám mới

Trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu cho kiểm định phòng khám mới theo quy định của BYT

Hướng dẫn phòng, chuẩn đoán và xử trí phản vệ