Hotline

 

Nút chỉnh nha

Hook chỉnh nha là một thành phần nhỏ ở trên đầu của mắc cài, chúng được thiết kế để gắn dây cung liên hàm ở cả hàm trên và hàm dưới. Hooks thường được gắn ở các răng nhanh hay các răng cối nhỏ và trên khâu (band) hay mắc cài răng cối lớn. Hook chỉnh nha là một loại vật liệu nha khoa có dạng móc câu, được dùng nhiều để móc dây thun vào. Thông thường, Hook được bác sĩ chỉnh nha gắn vào răng nanh, răng hàm, band hoặc mắc cài.
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.