Hotline

 

Xi măng gắn răng

Xi măng gắn răng chính là keo dán răng sứ cố định. Mục đích sử dụng loại xi măng nha khoa này nhằm cố định răng sứ, veneer sứ vào cùi răng