Hotline

 

FGM - Brazil

FGM: Từ năm 1993, FGM đã cung cấp các giải pháp nha khoa tốt nhất với các dòng sản phẩm làm trắng răng. Hiện nay, công ty đặt tại Joinville (SC) và nắm giữ 80% thị phần sản phẩm trong nước.