Hotline

 

Composite

Composite là vật liệu trám răng được lựa chọn hàng đầu hiện nay trong việc khắc phục tình trạng răng sâu, răng nứt vỡ nhẹ.
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.