Hotline

 

Parkell - Mỹ

Trong 75 năm, Parkell đã thiết kế và sản xuất các vật liệu và thiết bị nha khoa cải tiến, chất lượng cao và được quốc tế công nhận Nhà máy của Parkell đặt tại New York, Hoa Kỳ. Sản phẩm của Parkell được bán tại hơn 60 quốc gia thông qua mạng lưới nhà phân phối rộng khắp cũng như các công ty con ở Châu Âu (Parkell Europe AB).
 
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.