Hotline

 

BioMTA - Hàn Quốc

BioMTA cung cấp cho các phòng khám nha khoa đầy đủ các vật tư tiêu hao, thiết bị và hệ thống trám bít ống tuỷ với MTA.