Hotline

 

BioMTA - Hàn Quốc

BioMTA cung cấp cho các phòng khám nha khoa đầy đủ các vật tư tiêu hao, thiết bị và hệ thống trám bít ống tuỷ với MTA.
 
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.