Hotline

 

Shofu - Nhật Bản

Shofu là 1 thương hiệu vật liệu nha khoa hàng đầu tại Nhật Bản, sản phẩm nổi bật của Shofu tại Việt Nam là sứ đắp, vật liệu lâm sàng như Composite, Bond trám răng
 
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.