Hotline

 

Pearl Dent - Hàn Quốc

CÔNG TY TNHH PEARL DENT thuộc sở hữu của Hàn Quốc đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2000 dưới sự giám sát và quản lý của các chuyên gia kỹ thuật cao cấp của Hàn Quốc. Nhà sản xuất chuyên nghiệp Côn nội nha Gutta Percha và côn giấy với đầy đủ các kích thước theo chuẩn kích thước ISO,
 
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.