Hotline

 

Zhermack - Ý

Zhermack là một thành viên của tập đoàn đa quốc gia Dentsply Sirona. Với sứ mệnh nâng cao sức khỏe răng miệng, Thương hiệu Vật liệu nha khoa Zhermack là thương hiệu danh tiếng về các vật liệu lấy dấu phục hình trong nha khoa.
 
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.