Hotline

 

Vita - Đức

Vita là 1 thương hiệu sứ đắp lâu đời trên thế giới, đã du nhập vào Việt Nam từ năm 2010, bên cạnh đó còn nhiều sản phẩm chất lượng cao dành cho labo như răng nhựa, răng sứ tháo lắp, bảng so màu răng...
 
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.