Hotline

 

Swarovski - Thuỵ Sĩ

Kể từ năm 1895, kỹ năng cắt pha lê bậc thầy của người sáng lập Daniel Swarovski đã định hình nên công ty. sản phẩm đá gắn răng đầu nhọn gắn liền với thường hiệu Swarovski