Hotline

 

NSK - Nhật Bản

NSK là 1 hãng sản xuất tay khoan có thị phần số 1 trên toàn thế giới, được phân phối tại 135 quốc gia và 15 công ty con.