Hotline

 

Medion - Ấn Độ

MEDION HEALTHCARE PVT. LTD., trước đây gọi là “Meditronics Sales & Services Pvt. Ltd.”, là một công ty có trụ sở tại Ấn Độ được thành lập vào năm 1996 với tư cách là chi nhánh thương mại của nhà sản xuất Hệ thống X-quang y tế, Máy tăng cường hình ảnh C-arm và Máy tán sỏi lớn nhất Ấn Độ.