Hotline

 

MDCLUS - Hàn Quốc

MEDICLUS đã đạt được các chứng nhận trong nước và quốc tế - CE, ISO13485/9001 và KGMP cho tất cả các sản phẩm. Quy trình kiểm soát chất lượng được quản lý theo quy định tiêu chuẩn nghiêm ngặt bắt buộc đối với các nhà sản xuất thiết bị y tế. MDclus đã xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia trên thế giới
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.