Hotline

 

Henry schein - Mỹ

Henry Schein, Inc. là nhà phân phối các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Mỹ với các trụ sở tại 32 quốc gia. Công ty được bình chọn là công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới và được tạp chí Fortune xếp hạng nhất trong ngành về tính trách nhiệm xã hội cao. Henry Schein đã được viện Ethisphere công nhận sáu lần là công ty đạo đức nhất thế giới vào năm 2017.
 
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.