Hotline

 

Hahnenkratt - Đức

Hahnenkratt là 1 thương hiệu dụng cụ nha khoa đến từ Đức, phát triển thành công các sản phẩm như hệ thống bút Exatec, Cytec và Contec hoặc gương soi miệng MEGA & ULTRA.
 
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.