Hotline

 

Egis - Hungary

Egis Pharmaceuticals PLC, tiền thân là công ty dược phẩm có tên Dr Wander Pharmaceuticals and Nutriments Ltd., được đăng ký vào ngày 19 tháng 2 năm 1913. ngành nha sử dụng tê xịt là chủ đạo của Egis
 
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.