Hotline

 

Dentaurum - Đức

Dentaurum đóng góp trong lĩnh vực nha khoa trong 125 năm. Khởi đầu Dentaurum chỉ là một phòng lab nha khoa đơn giản dần dần phát triển thành một công ty nha khoa với các hoạt động trên toàn thế giới. Bí quyết thành công là tiếp xúc gần gũi với khách hàng và luôn quan tâm không ngừng cải tiến đổi mới sản phẩm.