Hotline

 

Delian - Đức

Delian cung cấp 1 sản phẩm có ứng dụng trong quá trình làm phục hình thẩm mỹ, đó chính là composite làm răng tạm, với màu sắc tuyệt vời, không sinh nhiệt trong quá trình trùng hợp
 
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.