Hotline

 

Deldent - Israel

Deldent được thành lập bởi Giám đốc điều hành chung Tiến sĩ Alan và Julian Edel. Mục đích của công ty là sản xuất một loạt các sản phẩm chất lượng với các tính năng và lợi ích độc đáo cho thị trường nha khoa thẩm mỹ và phòng ngừa.
 
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.